Kế Hoạch Hoạt Động Đại Lễ Giỗ Tổ 18/08/2024 Họ Phạm Đức Ngành 2


 Họ Phạm Đức Ngành 2

Thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thuỵ, Hải PhòngKế Hoạch Triển Khai Năm 2024


Thông qua đại lễ cúng tổ ngày 10/01/2024, và buổi họp. “Hội Đồng Dòng Họ” cùng toàn thể văn cán ngày 21/02/2024, đã bàn bạc thảo luận thống nhất đã gặt hái được một số nội dung để thực hiện vào dịp đại lễ dòng họ (Cúng tổ 18/08/2024) : 


Thực hiện nghị quyết đại lễ cúng tổ ngày 10/01/2024 triển khai : 


1 : Tin Tài Chính


+ : Con cháu họ tộc công đức quỹ duy tu năm 2024 = 17.200.000đ (Mười bảy triệu hai trăm ngàn đồng) 

+ : Quỹ thu trợ tang năm 2024 = 19.500.000đ (mười chín triệu năm trăm ngàn đồng)

+ : Quỹ thu trợ tang năm 2023 còn lại = 9.115.000đ (chín triệu một trăm mười năm ngàn đồng)

+ : Tổng quỹ họ năm 2024 = 45.815.000đ (bốn năm triệu tám trăm mười năm ngàn đồng)

(Ngày 11/01/2024 AL ban Hội Đồng Dòng Họ (HĐDH) gồm : 

* : Ông Phạm Đức Soát (thủ quỹ) 

* : Ông Phạm Đức Trường (tổ thư ký+kế toán) 

* : Ông Phạm Đức Sáng (tổ thư ký+kế toán) 

đã đến Quỹ Tín Dụng Nhân Dân xã Ngũ Phúc gửi số tiền = 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng) tiền quỹ duy tu và quỹ lưu động họ Phạm Đức ngành 2.)


2 : “Khuyến Học - Khuyến Tài”


Chương trình “Khuyến Học - Khuyến Tài” nhằm tuyên dương - khen thưởng các cháu là con cháu tộc họ Phạm Đức ngành 2, đã có thành tích xuất sắc trong học tập, đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc ở các cấp học Tiểu Học, THCS, THPT năm học 2023 - 2024 và các cháu đã trúng tuyển vào các trường đại học chính quy của nước Việt Nam năm học 2024 - 2025. 


3 : “Mừng Thọ Người Cao Tuổi” 


Thông qua đại lễ cúng tổ ngày 10 tháng giêng toàn gia tộc thống nhất : Chương trình “Mừng Thọ Người Cao Tuổi” được thành lập.

Dòng họ Phạm Đức tổ chức chúc thọ người cao tuổi (từ tuổi 70 đến tuổi 100) trong họ tộc. Đây là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính, tri ân công đức sinh thành,dưỡng dục với ông bà, cha mẹ.

Năm nay, lần đầu tiên chương trình được triển khai, số lượng người cao tuổi đông (khoảng trên 50 người), dòng họ sắp xếp tổ chức vào 2 dịp.

Dịp đại lễ cúng tổ 18/08/2024 tổ chức chương trình chúc thọ người cao tuổi trong tộc họ Phạm Đức từ tuổi 80 đến tuổi 100.

Dịp đại lễ cúng tổ 10/01/2025 tổ chức chương trình chúc thọ người cao tuổi trong tộc họ Phạm Đức từ tuổi 70 đến tuổi 79.

Những dịp chúc thọ kế tiếp, dòng họ sẽ tổ chức 2 năm/lần vào dịp đại lễ cúng tổ ngày 10 tháng giêng.
(Tổ chức chúc thọ người cao tuổi trong họ tộc khi đến tuổi 70)

4 : Thu tiền“Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Tổ”


Thu tiền“Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Họ Phạm Đức Ngành 2” năm 2024 mức thu = 100.000đ/suất đinh/năm (có thể thay đổi mức thu theo từng giai đoạn và công trình duy tu cụ thể).


5 : “Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Tổ”


Chương trình “Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Tổ” tiếp tục các hoạt động phát động những tấm lòng vàng của con cháu các đời trong và ngoài tộc họ Phạm Đức, phát tâm công đức, tài chính, nguồn lực để duy tu lại nhà thờ tổ (Kế hoạch đặt ra sẽ nâng cao nhà thờ tổ, nâng móng, thay thế những hoành đã mục hỏng, thay ngói, tôn sân …vv…Việc làm này cần nguồn kinh phí lớn khoảng trên dưới một tỷ đồng, và rất mong được sự hưởng ứng, sự ủng hộ của tất cả con cháu các đời trong và ngoài tộc họ Phạm Đức ngành 2)


6 : “Sổ Vàng Công Đức”

 

Thành lập “Sổ Vàng Công Đức” để lưu tên những tấm lòng vàng con cháu họ tộc đã phát tâm công đức công sức, tài chính để xây dựng và phát triển nhà thờ họ. (Sổ thiết lập trên 3 phương diện : A) in thành khung tranh treo tại nhà thờ tổ. B) đóng thành quyển đặt tại ban thờ chính nhà thờ tổ, để con cháu họ tộc xem và ghi thêm công đức. C) Chia sẻ dưới dạng video trên youtube với từ khóa tìm kiếm “Sổ Vàng Công Đức Họ Phạm Đức”)


7 : “Quy Ước Họ Phạm Đức”


Xây dựng “Quy Ước Họ Phạm Đức Ngành 2” (bản dự thảo đã gửi đến các chi để tham khảo bổ sung, sẽ thống nhất và đưa vào hoạt động trong lần đại lễ dòng họ, cúng tổ 18/08/2024)


8 : Gia Phả & Phả Hệ


Hiệu chỉnh, bổ sung lại cây gia phả họ Phạm Đức ngành 2 trong năm 2024, cập nhật con gái, con rể(nếu có) các đời vào trong gia phả trên sơ đồ dọc để in ấn gửi cho các chi và chia sẻ trên internet. (Các hộ cập nhật thông tin gửi về văn cán bếp mình, để văn cán gửi về ban hội đồng dòng họ cập nhật vào trong gia phả)


9 : Website họ Phạm Đức 


Xây dựng Website họ Phạm Đức ngành 2 trên không gian internet để chia sẻ những hoạt động tốt đời, đẹp đạo của dòng họ Phạm Đức trên mạng xã hội. (Từ khóa tìm kiếm trên thanh tìm kiếm của google :  Họ Phạm Đức Ngũ Phúc  -  www.hophamducnguphuc.com )


10 : Khen Thưởng 


Hội đồng dòng họ xem xét việc tặng quà lưu niệm cho trưởng ban hội đồng dòng họ là cụ Phạm Đức Thướng, trong thời gian đảm nhiệm trưởng ban, cụ đã có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo duy tu, sửa chữa, tôn tạo nhà thờ tổ và phát triển dòng họ. Nay vì lý do tuổi cao mà cụ không thể tiếp tục. Đây cũng là dịp để dòng họ tri ân với những người có công với tộc họ Phạm Đức.


Xây Dựng Chương Trình Đại Lễ Dòng Họ 18/08/2024

I : Nghi Lễ : 


1 : Thuê đoàn tế để nâng tầm nghi lễ ngày đại lễ. 

2 : Âm thanh phục vụ đại lễ (Cụ Đẳng cho họ mượn)

3 : Trang trí sân khấu : In 1 phông Khuyến Học Khuyến Tài, 1 Phông Mừng Thượng Thọ

4 : Thuê đồng phục mừng thọ gồm quần áo + khăn xếp :  

5 : Quà khuyến học = 200.000 đ/ Cháu, kinh phí trích từ quỹ họ (Áp dụng cho các cháu trúng tuyển kỳ thi đại học năm học 2024 - 2025) 

6 : Quà mừng thượng thọ người cao tuổi = 200.000 đ/ người, kinh phí trích từ quỹ họ (Áp dụng với các cụ tuổi 80 - tuổi 100)

7 : Quà lưu niệm của tộc họ Phạm Đức tặng người có công với dòng họ (cụ Phạm Đức Thướng)

II : Kinh Phí Dự Toán : 


1 : Thuê đoàn tế = 3.000.000 đ

2 : In phông khuyến học = 400.000 đ

3 : In phông mừng thọ = 400.000 đ

4 : Lẵng hoa chúc mừng = 1 lẵng * 500.000 đ = 500.000 đ

5 : Quần áo mừng thọ khoảng 25 bộ * 100.000 đ =2.500.000 đ

6 : Quà khuyến học khoảng 10 cháu = 2.000.000 đ

7 : Quà mừng thọ, khoảng 25 người = 5.000.000 đ

8 : Quà Lưu niệm người có công khoảng 200.000 đ

9 : Tổng dự toán  = 17.000.000 đ

(Hội đồng dòng họ và toàn thể gia tộc rất mong nhận được sự hảo tâm, những tấm lòng vàng của tất cả con cháu các đời tộc họ Phạm Đức ngành 2, để chương trình đại lễ giỗ tổ thêm nhiều ý nghĩa)                             

III : Thành phần : 


Con cháu họ tộc Phạm Đức các đời gồm (Trai, Dâu, Gái, Rể,) và khách mời chính quyền thôn.

IV : Khách mời : 


1 : Trân trọng kính mời con cháu các đời trong tộc họ Phạm Đức ngành 2 (Trai, Dâu, Gái, Rể)

2 : Trân trọng kính mời ban hội đồng dòng họ Phạm Đức ngành 1

3 : Trân trọng kính mời con gái của người thuộc diện mừng thọ

4 : Trân trọng kính mời chính quyền thôn Xuân Đông.

V  Tổ Chức


1 : Chương Trình : Do hội đồng dòng họ sắp xếp tổ chức

2 : Thời Gian : Tổ chức ngày 18/08/2024


VI : Chương Trình Tổ Chức


Chương trình tổ chức đại lễ cúng tổ ngày 18/08/2024 được sắp xếp như sau : 


1 : 5h30 - 6h30 (1h)

Mời Thầy Cúng Tiên Tổ

2 : 6h30 - 8h00 (1h30)

Tế Lễ Dâng Hương, Kính Cáo Tổ Tiên

3 : 8h00 - 8h20 (20P)

Giới Thiệu Chương Trình Đại Lễ Cúng Tổ

3.1 : Lời Nói Đầu

3.2 : Tuyên Bố Lý Do

3.3 : Giới Thiệu Đại Biểu

3.4 : Cảm Ơn Đại Biểu

3.5 : Nghi Lễ Thắp Hương Tổ Tiên

4 : 8h20 - 8h50 (30P)

Chương Trình Mừng Thọ Người Cao Tuổi.

4.1 : Giới Thiệu Chương Trình.

4.2 : Giới Thiệu Danh Sách Người Mừng Thọ

4.3 : Dòng Họ Phát Biểu Tôn Vinh, Chúc Thọ Người Cao Tuổi, Tặng Quà Lưu Niệm.

4.4 : Người Được Chúc Thọ Phát Biểu.

4.5 : Kết Thúc Chương Trình.

5 : 8h50 - 9h10 (20P)

Chương Trình Tri Ân Người Có Công.

5.1 : Giới Thiệu Chương Trình.

5.2 : Giới Thiệu Người Có Công.

5.3 : Đại Diện Dòng Họ Phát Biểu Tri Ân Và Tặng Quà Lưu Niệm.

5.4 : Người Được Tri Ân Phát Biểu.

5.5 : Kết Thúc Chương Trình.

6 : 9h10 đến 9h20 (10P)

Chương Trình Giao Lưu Âm Nhạc Chuyển Chương Trình.

Những Ca Khúc Chào Mừng Ngày Giỗ Tổ.

7 : 9h20 đến 9h50 (30P)

Chương Trình Khuyến Học Khuyến Tài.

7.1 : Giới Thiệu Chương Trình.

7.2 : Giới Thiệu Danh Sách Học Sinh Giỏi Được Dòng Họ Tuyên Dương.

7.3 : Đại Diện Dòng Họ Phát Biểu Tuyên Dương Và Khen Thưởng Quà Lưu Niệm.

7.4 : Đại Diện Học Sinh Phát Biểu.

7.5 : Kết Thúc Chương Trình.

8 : 9h50 đến 10h00 (10P)

Chương Trình Giao Lưu Âm Nhạc Chuyển Chương Trình.

9 : 10h00 đến 10h40 (30P)

Chương Trình Họp Họ, Hiệu Chỉnh Cây Gia Phả.

9.1 : Giới Thiệu Chương Trình.

9.2 : Hiệu Chỉnh Họ Đệm, Tên Đệm Trên Block Gia Phả.

9.3 : Cập Nhật Con Gái Các Đời vào Trong Phả Hệ.

9.4 : Giới Thiệu Sổ Vàng Công Đức.

9.5 : Giới Thiệu Website : hophamducnguphuc.com.

9.6 : Kế Hoạch Đại Lễ Cúng Tổ 10 Tháng Giêng - Mừng Thọ Người Cao tuổi (Tuổi 70 - 79) Vào Dịp Giỗ Tổ 10 Tháng Giêng.

9.7 : Kết Thúc Chương Trình.

10 : 10h40 đến 11h40 (1h)

Chương Trình Quỹ Duy Tu Nhà Thờ Tổ.

10.1 : Giới Thiệu Chương Trình.

10.2 : Báo Cáo Hiện Trạng Nhà Thờ Tổ.

10.3 : Kế Hoạch Duy Tu Nhà Thờ Tổ Năm 2025.

10.4 : Phát Động Phong Trào Quỹ Duy Tu, Xây Dựng Nhà Thờ Tổ.

10.5 : Kết Thúc Chương Trình.

11 : 11h40 đến 13h30 (2h)

Chương Trình Ẩm Thực Ngày Cúng Tổ, Kết Thúc Đại Lễ.

Đây là năm đầu tiên đại lễ cúng tổ có nhiều sự kiện mới mẻ, nhân văn, tốt đời đẹp đạo, có ý nghĩa tích cực đối với gia đình, dòng họ và xã hội.

Ban tổ chức hội đồng dòng họ cùng với toàn thể gia tộc họ Phạm Đức ngành 2 rất mong và hy vọng sự hiện diện, sự hưởng ứng, sự ủng hộ về tinh thần, vật chất của tất cả con cháu các đời trong và ngoài họ tộc, để ngày đại lễ được thành công tốt đẹp, tạo tiền đề cho tộc họ Phạm Đức ngành 2 ở thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc phát triển lên tầm cao mới.

 Ngũ Phúc ngày 10 / 05/ năm 2024

 Hội Đồng Dòng Họ Phạm Đức Ngành 2 


Trưởng Ban Hội Đồng Dòng Họ


Thư Ký Ban Hội Đồng Dòng Họ

Phạm Đức Trường (Đời 8)

Phạm Đức Sáng (Đời 8)


Tộc Họ Phạm Đức Ngũ Phúc Kiến Thụy

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn