Cập Nhật Danh Sách Khen Thưởng Học Sinh Năm Học 2023 - 2024 Cấp Học : Tiểu Học, THCS, THPT - Khen Thưởng Tân Sinh Viên Năm Học 2024 - 2025I : Danh Sách Khen Thưởng Học Sinh Tiểu Học (16 Cháu)


1 : Cháu : Phạm Thị Hậu. (Con ông bà : Vừng Mừng”Đời 9 Chi 1”)
Học sinh lớp : 1 B. Trường : Tiểu học Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

2 : Cháu : Phạm Bảo Ngọc. (Con ông bà : Hoàng Oanh”Đời 9 Chi 1”).
Học sinh lớp : 1 A7. Trường : Tiểu Học Cao Xanh, Hạ Long. QN
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc. 

3 : Cháu : Phạm Đức Bách. (Con ông bà : Cương Thuý ”Đời 9 Chi 2”)
Học sinh lớp : 4 A. Trường : Tiểu Học Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

4 : Cháu : Phạm Đỗ Hà Tiên. (Con ông bà : Hải Huệ ”Đời 9 Chi 3”)
Học sinh lớp : 2 A. Trường : Tiểu học Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

5 : Cháu : Phạm Thị Diễm Linh. (Con ông bà : Đường Cúc ”Đời 10 Chi 3”)
Học sinh lớp : 1 B. Trường : Tiểu học Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

6 : Cháu : Phạm Ngọc Diệp. (Con ông bà : Quang Luyến ”Đời 9 Chi 4”)
Học sinh lớp : 5 A4. Trường : Tiểu học Tản Lĩnh. Ba Vì, Hà Nội
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc. 

7 : Cháu : Phạm Dung Nhi. (Con ông bà : Quang Luyến ”Đời 9 Chi 4”)
Học sinh lớp : 1 A6. Trường : Tiểu học Tản Lĩnh. Ba Vì, Hà Nội
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

8 : Cháu : Phạm Đức An. (Con ông bà : Hải Nhung ”Đời 9 Chi 4”)
Học sinh lớp : 1 B. Trường : Tiểu học Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

9 : Cháu : Phạm Thị Bích Phương. (Con ông bà : Giang lành ”Đời 9 Chi 4”)
Học sinh lớp : 2 A. Trường : Tiểu Học Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

10 : Cháu : Phạm Minh Khuê. (Con ông bà : Phạm Thị Nga ”Đời 9 Chi 4”)
Học sinh lớp : 1 A3. Trường : Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền. Ngô Quyền, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

11 : Cháu : Phạm Thanh Trúc. (Con ông bà : Long Huyến  ”Đời 9,Chi 4”)
Học sinh lớp : 1 A3. Trường : Tiểu Học Nguyễn Thượng Hiền. Ngô Quyền, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

12 : Cháu : Phạm Nguyễn Bảo Châu. (Con ông bà : Long Huyến ”Đời 9,Chi 4”)
Học sinh lớp : 5 C. Trường : Tiểu Học Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

13 : Cháu : Phạm Đức Phúc. (Con ông bà : Liễn Nguyên ”Đời 9,Chi 4”)
Học sinh lớp : 2 B. Trường : Tiểu Học Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

14 : Cháu : Phạm Đức Đăng Khoa. (Con ông bà : Liệp Thắm ”Đời 9,Chi 4”)
Học sinh lớp : 5 C. Trường : Tiểu Học Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

15 : Cháu : Phạm Thị Lệ Quyên. (Con ông bà : Sáng Duyên ”Đời 9,Chi 4”)
Học sinh lớp : 4 D. Trường : Tiểu Học Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

16 : Cháu : Phạm Tùng Lâm. (Con ông bà : Thắng Chuyện ”Đời 8 Chi 4”)
Học sinh lớp : 5 D. Trường : Tiểu Học Minh Hà, Hạ Long, QN
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

II : Danh Sách Khen Thưởng Học Sinh THCS (9 Cháu)


1 : Cháu : Phạm Việt Anh. (Con ông bà : Hoàng Oanh ”Đời 9 Chi 1”)
Học sinh lớp : 6 A4. Trường : THCS Cao Thắng. Hạ Long. QN
Đạt danh hiệu : Học Sinh Xuất Sắc.

2 : Cháu : Phạm Đỗ Thị Ngọc Hà. (Con ông bà : Hải Huệ ”Đời 9 Chi 3”)
Học sinh lớp : 8 C. Trường : THCS Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

3 : Cháu : Phạm Thị Khánh Ly. (Con ông bà : Đường Cúc ”Đời 10 Chi 3”)
Học sinh lớp : 6 C. Trường : THCS Nguyễn Chuyên Mỹ. An Lão, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

4 : Cháu : Phạm Đức Phú. (Con ông bà : Diện Vui ”Đời 8 Chi 4”)
Học sinh lớp : 9 B. Trường : THCS Ngũ Phúc. Kiến Thuỵ, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

5 : Cháu : Phạm Thị Hà My. (Con ông bà : Giang Lành ”Đời 9 Chi 4” )
Học sinh lớp : 6 B. Trường : THCS Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

6 : Cháu : Phạm Quỳnh Anh. (Con ông bà : Đạo Lương ”Đời 8 Chi 2” )
Học sinh lớp : 7 C. Trường : THCS Thị Trấn Núi Đối. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

7 : Cháu : Phạm Thùy Dương. (Con ông bà : Tuyển Nhã ”Đời 9 Chi 2” )
Học sinh lớp : 7 A. Trường : THCS Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

8 : Cháu : Phạm Thị Thu Hà. (Con ông bà : Hiếu Hằng ”Đời 8 Chi 4” )
Học sinh lớp : 7 C. Trường : THCS Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

9 : Cháu : Phạm Thị Thanh Trà. (Con ông bà : Long Huyến ”Đời 9 Chi 4” )
Học sinh lớp : 8 A. Trường : THCS Ngũ Phúc. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

III : Danh Sách Khen Thưởng Học Sinh THPT (5 Cháu)


1 : Cháu : Phạm Thị Bắc. (Con ông bà : Vừng Mừng”Đời 9 Chi 1”)
Học sinh lớp : 10 C7. Trường : THPT Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

2 : Cháu : Phạm Thị kiều Oanh. (Con ông bà : Nam Nga ”Đời 8 Chi 6”)
Học sinh lớp : 10 C2. Trường : THPT Thụy Hương. Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

3 : Cháu : Phạm Tuấn Hưng. (Con ông bà : Hiếu Hằng ”Đời 8 Chi 4”)
Học sinh lớp : 11 B2. Trường : THPT Kiến Thụy, Hải Phòng
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

4 : Cháu : Phạm Xuân Tùng. (Con ông bà : Thắng Chuyện ”Đời 8 Chi 4”)
Học sinh lớp : 11 A3. Trường : THPT Vũ Văn Hiếu, Hạ Long, QN
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.

5 : Cháu : Phạm Thị Ngân. (Con ông bà : Sơn Thức ”Đời 8 Chi 6”)
Học sinh lớp : 10 C11. Trường : THPT Kiến Thụy, Hải Phòng. 
Đạt danh hiệu : Học Sinh Giỏi.


Danh sách đang được ban thư ký HĐDH Phạm Đức ngành 2 tiếp tục cập nhật. Kính mong bà con họ tộc, ai có con cháu đạt HS giỏi, HS xuất sắc ở các cấp học phổ thông năm học 2023 - 2024 và các cháu thi đỗ đại học năm học 2024 - 2025, xin vui lòng chụp ảnh giấy khen, giấy trúng tuyển đại học và gửi về số Zalo 
Phạm Đức Sáng : 0792 352 699 (Thư ký HĐDH ) để cập nhật bổ sung. Trân trọng cảm ơn!

Chương trình ghi dấu những thành tích quan trọng mà con em Tộc tộc họ Phạm Đức đã đạt được. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để động viên các cháu đạt thành tích cao hơn trong những năm học tiếp theo, khơi dậy trong thế hệ trẻ, niềm tự hào về truyền thống hiếu học của Gia đình, Dòng Tộc, từ đó các con cháu nỗ lực phấn đấu học tập rèn luyện đạt thành tích cao nhất, đây là niềm mong ước của Gia đình, Dòng Họ nói riêng và xã hội nói chung.


Họ Phạm Đức Ngũ Phúc.

ĐC : Thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.
Website : hophamducnguphuc.com
Youtube : Họ Phạm Đức Ngũ Phúc

Thông tin cập nhật bổ sung xin quý vị gửi về :

Ban Hội Đồng Dòng Họ Phạm Đức Ngành 2.

* : Trưởng ban HĐDH : Cụ Phạm Đức Đẳng
ĐT/Zalo : 0795 389 929

* : Phó ban HĐDH : Ông Phạm Đức Quý
ĐT/Zalo : 0845 548 115

* : Thủ quỹ HĐDH : Ông Phạm Đức Soát
ĐT/Zalo : 0919 211 591

* : Thư ký HĐDH : Ông Phạm Đức Trường
ĐT/Zalo : 0904 066 707

* : Thư ký HĐDH : Ông Phạm Đức Sáng
ĐT/Zalo : 0792 352 699

 


Tộc Họ Phạm Đức Ngũ Phúc Kiến Thụy

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn